Create account Log in

Tuyệt Đỉnh Bolero Vàng Của Quỳnh Trang, Lâm Bảo Phi, Yên Nhiên Và Lê Như / Tuyet Dinh Bolero Vang Cua Quynh Trang, Lam Bao Phi, Yen Nhien Va Le Nhu

[Edit]

Download links and information about Tuyệt Đỉnh Bolero Vàng Của Quỳnh Trang, Lâm Bảo Phi, Yên Nhiên Và Lê Như / Tuyet Dinh Bolero Vang Cua Quynh Trang, Lam Bao Phi, Yen Nhien Va Le Nhu by Various Artists. This album was released in 2017 and it belongs to Pop genres. It contains 24 tracks with total duration of 01:52:04 minutes.

Artist: Various Artists
Release date: 2017
Genre: Pop
Tracks: 24
Duration: 01:52:04
Buy on iTunes

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Mắt Chân Dung Để Lại (featuring Yen Nhien) 4:23
2. Kiếp Nghèo (featuring Lê Như / Le Nhu) 4:03
3. Hai Lối Mộng (featuring Quynh Trang) 3:26
4. Thói Đời (featuring Quynh Trang) 4:46
5. Trả Nhau Ngày Tháng Cũ (featuring Quynh Trang) 5:03
6. Tình Chết Theo Mùa Đông (featuring Lam Bao Phi) 4:12
7. Thao Thức Vì Em (featuring Lam Bao Phi) 4:42
8. Xin Thời Gian Qua Mau (featuring Lê Như / Le Nhu) 5:20
9. Tự Tình Trong Đêm (featuring Yen Nhien) 4:27
10. Đêm Tâm Sự (featuring Yen Nhien) 4:40
11. Tình Nghĩa Đôi Ta Chỉ Thế Thôi (featuring Lê Như / Le Nhu) 4:04
12. Thuyền Không Bến Đỗ (featuring Lê Như / Le Nhu) 4:46
13. Hai Chuyến Tàu Đêm (featuring Yen Nhien) 4:14
14. Đà Lạt Cô Liêu (featuring Lam Bao Phi) 6:20
15. Cỏ Úa (featuring Lê Như / Le Nhu) 4:25
16. Nửa Đêm Ngoài Phố (featuring Yen Nhien) 5:18
17. Thành Phố Buồn (featuring Lam Bao Phi) 4:42
18. Mưa Nửa Đêm (featuring Quynh Trang) 4:15
19. Giã Từ Người Yêu (featuring Lam Bao Phi) 5:12
20. Ai Cho Tôi Tình Yêu (featuring Quynh Trang) 4:44
21. Duyên Kiếp (featuring Lê Như / Le Nhu) 4:16
22. Hạnh Phúc Mang Theo (featuring Lam Bao Phi) 4:38
23. Tình Thắm Duyên Quê (featuring Yen Nhien) 5:12
24. Hình Bóng Cũ (featuring Quynh Trang) 4:56

Details

[Edit]