Create account Log in

Mussorgsky, M.: Khovanshchina [Opera]

[Edit]

Download links and information about Mussorgsky, M.: Khovanshchina [Opera] by Nicola Ghiuselev, Stefan Elenkov, Sofia National Opera Orchestra, Alexandrina Milcheva, Maria Dimchevska, Verter Vrachovsky, Milen Paounov, Dimiter Dimitrov, Dimitar Petkov, Bulgarian National Svetoslav Obretenov Choir, Todor Kostov, Najejda Dobrianova, Ljubomir Bodourov, Stoyan Popov. This album was released in 1996 and it belongs to genres. It contains 34 tracks with total duration of 02:42:36 minutes.

Artist: Nicola Ghiuselev, Stefan Elenkov, Sofia National Opera Orchestra, Alexandrina Milcheva, Maria Dimchevska, Verter Vrachovsky, Milen Paounov, Dimiter Dimitrov, Dimitar Petkov, Bulgarian National Svetoslav Obretenov Choir, Todor Kostov, Najejda Dobrianova, Ljubomir Bodourov, Stoyan Popov
Release date: 1996
Genre:
Tracks: 34
Duration: 02:42:36
Buy on iTunes $29.99

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Khovanshchina: Act I: Introduction 5:12
2. Khovanshchina: Act I Scene 1: Podojdu, podojdu … pod Ivangorod (Kuzka, The First and Second Strelyets) 2:27
3. Khovanshchina: Act I Scene 2: Gusja tocit. Cernilisce-to, gospodi … (Scrivener, The Musketeers, Shaklovity) 7:52
4. Khovanshchina: Act I Scene 3: Bol'soj idet … (Scrivener, Musketeers, People, Ivan Khovansky) 6:44
5. Khovanshchina: Act I Scene 4: Ostav'te, pustite menja (Andrey Khovansky, Emma, Marfa) 4:06
6. Khovanshchina: Act I Scene 5: I v ney, v luce cudesnom … (Andre Khovansky, Emma, Marfa, Ivan Khovansky, Musketeers, The People) 3:13
7. Khovanshchina: Act I Scene 6: Stoj! Besnovatye! … (Andrey Khovansky, Emma, Marfa, Ivan Khovansky, Musketeers, The People, Dorsifey, Old Believers) 9:32
8. Khovanshchina: Act II Scene 1: Svet moj, bratec Vasen'ka … (Golitsin, Varsonofyev) 4:05
9. Khovanshchina: Act II Scene 2: K vam, knajze, rovno by v zasadu popadaes (Golitsin, Marfa, Vasonofyev) 6:28
10. Khovanshchina: Act II Scene 3: Vot v cem resen'e (Golitsin, Ivan Khovansky) 6:22
11. Khovanshchina: Act II Scene 4: Knjas'ja, smiri vas gnev … (Golitsin, Ivan Khovansky, Dorsifey, Old Believers) 5:29
12. Khovanshchina: Act II Scene 5: Knjaze, knjaze! Ne veli kaznit veli milovat! (Golitsin, Ivan Khovansky, Dosifey, Old Believers, Marfa, Varsonofyev) 1:02
13. Khovanshchina: Act II Scene 6: (Golitsin, Ivan Khovansky, Dosifey, Old Believers, Marfa, Varsonofyev, Shaklovity) 1:50
14. Khovanshchina: Act III Scene 1: Posramichom, posramichom (Old Believers, Marfa) 3:06
15. Khovanshchina: Act III Scene 2: Ischodila miadesen'ka … (Marfa) 3:45
16. Khovanshchina: Act III Scene 3: Grech! Tyazhkij, neiskupimyi grech … (Susanna, Marfa, Dosifey) 7:47
17. Khovanshchina: Act III Scene 4: Ach ty, moya kasata, poterpi malen ko … (Marfa, Dosifey) 4:35
18. Khovanshchina: Act III Scene 5: Spit streleckoe gnezdo … (Shaklovity) 4:27
19. Khovanshchina: Act III Scene 6: Podnimasja, molodcy … (Shaklovity, Musketeers, Kuzka) 3:07
20. Khovanshchina: Act III Scene 7: Beda, beda … ach, zlejsaya (Shaklovity, Musketeers, Kuzka, Scrivener) 3:27
21. Khovanshchina: Act III Scene 8: Strel'cy! Sprosim batju … (Musketeers, Kuzka, Ivan Khovansky) 5:49
22. Khovanshchina: Act IV Scene 1: Vozle recki, na luzocke noceval ja … (Ivan Khovansky Peasant Women) 4:12
23. Khovanshchina: Act IV Scene 2: Tï zacem? Osmelilsja vojti? (Ivan Khovansky, Varsonoyev, Peasant Women) 2:18
24. Khovanshchina: Act IV Scene 3: Dance of the Persian Slaves 6:46
25. Khovanshchina: Act IV Scene 4: Ty zacem - K tebe, knajz' … (Ivan Khovansky, Varsonofyev, Peasant Women, Shaklovity) 5:04
26. Khovanshchina: Act IV Scene 5: Gljan'-ko! Vezut … (The People of Moscow) 3:44
27. Khovanshchina: Act IV Scene 6: Sversilosja resenie sud'by (Dosifey, Marfa) 4:56
28. Khovanshchina: Act IV Scene 7: Ah, ty zdes', zlodejka! (Andrey Khovansky) 3:36
29. Khovanshchina: Act IV Scene 8: Gospodi, bose moj! Vse pogiblo … (Marfa, Andrey Khovansky, Musketeers, Streshnev) 4:51
30. Khovanshchina: Act V Scene 1: Zdes', na etom meste svatje … (Dosifey) 5:38
31. Khovanshchina: Act V Scene 2: Bratija! … (Dosifey, Marfa, Old Believers) 5:46
32. Khovanshchina: Act V Scene 2: Brag celovekow, Knyaz' mira sego vassta! (Chorus of Old Believers) 2:31
33. Khovanshchina: Act V Scene 3: Podviglis' … (Marfa, Andrey Khovansky) 9:36
34. Khovanshchina: Act V Scene 4: Gospodi slavy, grjadi vo slavu tvoju! … (Dosifey, Altglaubige, Old Believers) 3:13

Details

[Edit]