Create account Log in

Kamakshi_Navavaranam-s (feat. Chitravina N Ravikiran)

[Edit]

Download links and information about Kamakshi_Navavaranam-s (feat. Chitravina N Ravikiran) by N. Ravikiran. This album was released in 2011 and it belongs to World Music genres. It contains 12 tracks with total duration of 02:33:49 minutes.

Artist: N. Ravikiran
Release date: 2011
Genre: World Music
Tracks: 12
Duration: 02:33:49
Buy on iTunes $9.99

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Shree Ganeshvara * - Shanmukhapriya - Adi - Ganesha stuti 11:49
2. Vaanchhasi yadi kushalam - Kalyani - Adi - Dhyana stuti 10:48
3. Santatam aham seva - Deshakshi - Adi - 1st Avaranam 10:46
4. Bhajasva shree tripurasundari * - Nadanamakriya - Adi - 2nd Avaranam 9:29
5. Sarvajeeva dayaakari - shuddhasaveri - Mishra chapu - 3rd Avaranam 12:42
6. Yoga yogeshvari - Anandabhairavi - Khanda Tripura - 4th Avaranam 14:21
7. Neelalohita ramani * - Balahamsa - Khanda Dhruvam - 5th Avaranam 14:41
8. Sadaanandamayi - Hindolam - Sankeerna Mathyam - 6th Avaranam 15:16
9. Sakaloka naayike - Arabhi - Adi - 7thh Avaranam 13:00
10. Shankari shree raajaraajeshvari * - Madhyamavati - Adi - 8th Avaranam 13:03
11. Natajana kalpavalli - Punnagavarali - Adi - 9th Avaranam 16:57
12. Haladharaanujam praaptum - Manirangu -Adi - Phala stuti 10:57

Details

[Edit]