Create account Log in

Famous Chinese Erhu Pieces: Vol. 2 - The Shepherdess

[Edit]

Download links and information about Famous Chinese Erhu Pieces: Vol. 2 - The Shepherdess. This album was released in 1996 and it belongs to World Music genres. It contains 9 tracks with total duration of 43:22 minutes.

Release date: 1996
Genre: World Music
Tracks: 9
Duration: 43:22
Buy on iTunes $8.91

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Sanmen Gorge Rhapsody (San Men Xia Chang Xiang Qu) (Wang Guotong) 8:29
2. Sunan Ditty (Sunan Xiao Qu) (Zhu Changyao) 2:01
3. The Shepherdess (Mu Yang Nv) (Zhu Changyao) 4:15
4. Ode to Our Soldiers (Jinzhumami Zan) (Xu Jiangde) 4:05
5. Battle Steeds Galloping Ahead (Zhan Ma Ben Teng) (Chen Yaoxing) 3:12
6. The Golden Sun Over Beijing (Beijing You Ge Jin Tai Yang) (Jiang Cairu) 4:57
7. Happy to See the Billowing Wheat Fields (Xi Kan Mai Tian Qian Ceng Lang) (Wang Guotong) 2:59
8. A Folk Song of Shilidun Mound (Shilidun Shan Ge) (Jiang Jianhua) 4:14
9. Ballad of Northern Henan (Yu Bei Xu Shi Qu) (Wang Guotong) 9:10

Details

[Edit]