Create account Log in

Famous Chinese Erhu Pieces: Vol. 1 - Song of New Years Eve

[Edit]

Download links and information about Famous Chinese Erhu Pieces: Vol. 1 - Song of New Years Eve. This album was released in 1996 and it belongs to World Music genres. It contains 8 tracks with total duration of 45:06 minutes.

Release date: 1996
Genre: World Music
Tracks: 8
Duration: 45:06
Buy on iTunes $7.92

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Joyful Night (Liang Xiao) (Wang Yiqin) 3:28
2. Birds Singing In a Tranquil Valley (Kong Shan Niao Yu) (Zhang Shao) 3:20
3. Listening to the Soughing Wind In the Pine Forest (Ting Song) (Chen Jiebing) 4:38
4. Triratna Buddha (San Bao Fo) (Xu Jiangde) 5:02
5. Yangguan Pass Melody - Three Variations (Yangguan San Die) (Shen Zhenglu) 5:58
6. A Sprig of Flowers (Yi Zhi Hua) (Song Fei) 6:58
7. River of Sorrow (Jiang He Shui) (Min Hui-Fen) 6:49
8. Spring River and Flowers In the Moonlight (Chun Jiang Hua Yue Ye) (Jiang Cairu) 8:53

Details

[Edit]