Create account Log in

Dom Chairdean

[Edit]

Download links and information about Dom Chairdean by Donald MacRae. This album was released in 2012 and it belongs to World Music genres. It contains 15 tracks with total duration of 42:07 minutes.

Artist: Donald MacRae
Release date: 2012
Genre: World Music
Tracks: 15
Duration: 42:07
Buy on iTunes $9.99

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Chan Eil Mo Leannan Ann an Seo 2:27
2. Dearest My Own One 3:40
3. Eilean Leodhais Ged Fada Thriall Mi 3:45
4. Eilidh 2:26
5. A Mhairead Og 2:30
6. Oran Na Caiora 2:40
7. Hai O Hairum 2:07
8. Eilean Scalpaigh Na Hearadh 3:14
9. The Castle In the Glen 2:51
10. Gruagach Og an Fhuilt Bhain 2:48
11. Thoir Mo Shoraidh Gu Na Paisd 2:23
12. Bonnie Gallowa' 3:20
13. Airigh Bhaile Chro 2:46
14. Gur Trom a Tha Mi 2:18
15. Fo Ghruaiman Cha Bhi Mi 'n Diugh 2:52

Details

[Edit]