Create account Log in

Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD

[Edit]

Download links and information about Ancient Classics of Song Dynasty: 960-1279 AD. This album was released in 1998 and it belongs to World Music genres. It contains 20 tracks with total duration of 01:04:12 minutes.

Release date: 1998
Genre: World Music
Tracks: 20
Duration: 01:04:12
Buy on iTunes $9.99

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Clouds Over the Xiao and Xiang Rivers (Xiao Xiang Shui Yun) (Wu Jinglue) 8:04
2. Plums By the Ge River (Ge Xi Mei Ling) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 2:52
3. Shadows of Apricot Blossoms (Xing Hua Tian Ying) (Shan Xiurong) 3:05
4. Jade Plum Blossoms (Yu Mei Ling) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 2:19
5. Melancholy Over Lotus (Xi Hong Yi) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 2:35
6. Short Dring Music In Shang Mode (Zui Yin Shang Xiao Pin) (Li Xiangting, Fan Shange) 2:40
7. Delicate Fragrance (An Xiang) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 3:35
8. Scattered Shadows (Shu Ying) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 3:21
9. Ritual Songs for Yue: Chu Tune On Emperor Shun (Yue Jiu Ge Di Shun Chu Diao) (Shan Xiurong) 2:49
10. Jiao Shao (Jiao Zhao) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 3:40
11. Zhi Zhao (Zhi Zhao) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 3:08
12. Song of Yangzhou In Andante (Yang Zhou Man) (Shan Xiurong) 3:28
13. Melancholy Over Farewell At the Pavilion (Chang Ting Yuan Man) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 2:35
14. Ritual Song for Yue - Yue Xiang Ce Shang Tune (Yue Jiu Ge: Yue Xiang Ce Shang Diao) (Shan Xiurong) 1:45
15. Light Yellow Willows (Dan Huang Liu) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 2:12
16. Green Pavilion Chant (Cui Lou Ling) (Shan Xiurong) 3:09
17. A Melancholy Tune (Qi Liang Fan) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 2:56
18. Autumn Night Chant (Qiu Xiao Yin) (Jiang Jiaqiang) 4:07
19. Ancient Lament (Gu Yuan) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 2:57
20. The Immortal of Stone Lake (Shi Hu Xian) (Li Xiangting, Liu Mingyuan, Liu Dehai, Zhu Runfu, Fan Shange) 2:55

Details

[Edit]