Create account Log in

Ancient Classics of Ming Dynasty: 1368 -1644 AD

[Edit]

Download links and information about Ancient Classics of Ming Dynasty: 1368 -1644 AD. This album was released in 1998 and it belongs to World Music genres. It contains 13 tracks with total duration of 01:00:32 minutes.

Release date: 1998
Genre: World Music
Tracks: 13
Duration: 01:00:32
Buy on iTunes $9.99

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Autumn Reflections By the Dongting Lake (Dong Ting Qiu Si) (Sun Fengzhong, Zhu Runfu, Sun Guisheng) 4:14
2. The Sunny Spring (Yang Chun) (Wu Jinglue) 7:00
3. Fishing Tune (Yu Ge Diao) (Jiang Jiaqiang) 2:14
4. The Grievance of Lady Xiang (Xiang Fei Yuan) (Wu Wenguang) 2:29
5. At the Dressing Table (Bang Zhuang Tai) (Zhang Weiliang) 4:31
6. Orchid (Pei Lan) (Yu Shaoze) 8:08
7. Chao Yuan Song (Chao Yuan Ge) (China Central Folk Music Orchestra) 4:14
8. Crows Croaking At Night (Wu Ye Ti) (Wu Wenguang) 5:58
9. Enjoyable Night (Liang Xiao Yin) (Pu Xuezhai) 2:13
10. Story of Pipa: Eating Chaff (Pi Pa Ji: Qi Kang) (Li Qianying) 3:33
11. Tale of Washing Dress: Encirclement (Huan Sha Ji: Da Wei) (China Peking Opera Academy) 3:44
12. Tale of Emerald Hairpin: Overtones (Yu Zan Ji: Qin Tiao) (Yu Zhenfei) 6:55
13. Wuxiake Muqam: The First Dastan Interlude (Wu Xia Ke Mu Ka Mu) (Dance Ensemble) 5:19

Details

[Edit]