Create account Log in

101 o Garolau a Chaneuon y Nadolig

[Edit]

Download links and information about 101 o Garolau a Chaneuon y Nadolig by Amrywiol. This album was released in 2010 and it belongs to World Music genres. It contains 101 tracks with total duration of 05:16:09 minutes.

Artist: Amrywiol
Release date: 2010
Genre: World Music
Tracks: 101
Duration: 05:16:09
Buy on iTunes $49.99

Tracks

[Edit]
No. Title Length
1. Gloria (featuring Cor..., Glannau) 0:43
2. O Deuwch Ffyddloniaid (featuring Côr Meibion Llanelli / Cor Meibion Llanelli) 3:24
3. Dawel Nos (featuring Triawd, Coleg) 2:54
4. Grist Bendigedig (featuring Rhys Meirion, Bryn Terfel) 3:14
5. Clywch y Ddwyfol Sanctaidd Gân (featuring Cor..., Glannau) 1:56
6. Tua Bethlehem Dref (featuring Cantorion Sirenian) 2:08
7. O! Dawel Ddinas Bethlehem (featuring Cantorion Clwyd) 3:21
8. Deffro Ddaear Llawenha (featuring Cantorion Clwyd) 3:46
9. Hwiangerdd Mair (featuring Cantorion Clwyd) 3:31
10. Odlau Tyner Engyl (featuring Cantorion Clwyd) 3:13
11. Draw yn Ninas Dafydd Frenin (featuring Cantorion Clwyd) 3:35
12. Sisialai'r Awel Fwyn (featuring Cantorion Clwyd) 3:14
13. Mae'r Nos yn Ddu (featuring Cantorion Clwyd) 3:05
14. Engyl Glân o Fro'r Gogoniant (featuring Cantorion Clwyd) 2:29
15. Dos Dywed ar y Mynydd (featuring Côr Meibion Llanelli / Cor Meibion Llanelli) 2:59
16. I Orwedd Mewn Preseb (featuring Côr Ysgol Glan Clwyd / Cor Ysgol Glan Clwyd) 1:40
17. Iesu Faban (featuring Côr Ysgol Glan Clwyd / Cor Ysgol Glan Clwyd) 1:39
18. Llanddarog (featuring Côr Ysgol Glan Clwyd / Cor Ysgol Glan Clwyd) 2:59
19. Ar Wyl y Nadolig (featuring Côr Ysgol Glan Clwyd / Cor Ysgol Glan Clwyd) 1:54
20. Clychau'r Nadolig (featuring Côr Ysgol Glan Clwyd / Cor Ysgol Glan Clwyd) 3:04
21. O Deued pob Cristion (featuring Cantorion Cynwrig) 4:01
22. Bethlehem (featuring Aled Jones) 1:40
23. Llawenydd Lanwo'n Cân (featuring Côr Ysgol Glan Clwyd / Cor Ysgol Glan Clwyd) 3:18
24. Ar Ddiwrnod Cynta'r 'Dolig (featuring Cwlwm) 4:10
25. Carol y Gannwyll (featuring Cwlwm) 3:48
26. Riu Riu Chiu (featuring Cwlwm) 2:35
27. Gwelais y Baban (featuring Cwlwm) 3:27
28. Si-Lw-Li-Lw (featuring Cwlwm) 2:27
29. O Newydd Llon (featuring Cwlwm) 2:23
30. Seren Nadolig (featuring Trebor Edwards) 2:12
31. Draw 'Mhell yn y Preseb (featuring Trebor Edwards) 2:42
32. Wyt ti'n Cofio'r Nos Nadolig? (featuring John Eifion) 3:47
33. Bachgen a Aned (featuring Sonia Jones) 3:14
34. Mair Paid ag Wylo Mwy (featuring Iona Ac Andy) 2:43
35. Carol y Blwch (featuring David Lloyd) 2:41
36. Carol Gŵr y Llety (featuring Hogia'r Wyddfa) 3:25
37. Daeth Iesu o'i Gariad (featuring Jac A Wil) 2:16
38. Ganol Gaeaf Noethlwm (featuring Cor..., Glannau) 2:20
39. O Faban Glân (featuring Cantorion Clwyd) 4:33
40. Fendigaid Nos (featuring Côr Godre'r Aran / Cor Godre'r Aran) 3:38
41. Ar Gyfer Heddiw'r Bore (featuring Parti Fronheulog) 3:10
42. Deffrown Deffrown (featuring Parti Gad) 1:55
43. Dyledwr ym i Seinio Clod (featuring Parti Brynhyfryd) 3:27
44. Wel Dyma'r Borau Gorau i Gyd (featuring Parti Fronheulog) 5:23
45. Teg Wawriodd Boreuddydd (featuring Parti Gad) 2:59
46. Cydganed Dynoliaeth (featuring Amryw Bartïon / Amryw Bartion) 4:04
47. Y Bore Ganwyd iesu (featuring Parti Cut Lloi) 3:22
48. Tramwywn ar Gyflym Adenydd (featuring Meibion Llywarch) 2:19
49. Seiniau Gorfoledd (featuring Rhiannon Ifans & Trefor Pugh) 3:50
50. Un Gaeaf Oer (featuring Arfon Gwilym) 2:17
51. Ar Dymor Gaeaf (featuring Parti Cut Lloi) 3:04
52. Baban Iesu (featuring John Lewis) 1:40
53. Pan ym Methlehem y Ganwyd (featuring Parti'r Penrhyn) 4:29
54. Daeth Nadolig fel Arferol (featuring Cogie Llanfihangel) 2:30
55. Awn i Fethlehem (featuring Trefor Edwards) 3:40
56. Roedd yn y Wlad Honno (featuring Cantorion Cynwrig) 2:20
57. Myn Mair (featuring Cantorion Cynwrig) 2:17
58. Jiwdea (featuring Cantorion Cynwrig) 2:26
59. Ar Fore Dydd Nadolig (featuring Cantorion Cynwrig) 1:40
60. Hil Adda (featuring Cantorion Cynwrig) 1:38
61. Alaw Mair (featuring Glanaethwy A Da Capo) 5:33
62. Ganwyd Iesu (featuring Leah Owen & Hogia'r Ddwylan) 2:06
63. Geni Plentyn Bach (featuring Timothy Evans) 3:16
64. Nadolig, Pwy a Ŵyr? (featuring Cor..., Brythoniaid) 2:50
65. Tywysog Tangnefedd (featuring Dafydd Iwan) 3:08
66. Noson Oer Nadolig (featuring Meic Stevens) 3:44
67. Carol (featuring Sidan) 4:25
68. Y Clychau (featuring Leah Owen & Parti'r Ynys) 3:57
69. Carol (featuring Tecwyn Ifan) 3:55
70. Un Seren (featuring Delwyn Siôn / Delwyn Sion) 4:33
71. Siarad â Ti a Mi (featuring Cwlwm) 4:02
72. Er Cof am Eni'r Iesu (featuring Elin Fflur) 3:27
73. Anwylyn Mair (featuring Rhys Meirion, Bryn Terfel) 3:02
74. Sêr y Nadolig (featuring Fflur Wyn) 3:13
75. Cân Mair (featuring Rhys Meirion) 3:36
76. Un Seren Wen (featuring Bois, Castell) 3:14
77. Gwyl y Geni (featuring John Ac Alun) 4:07
78. Dolig Del (featuring Bob Delyn A'r Ebillion) 3:54
79. Seren y Cymoedd (featuring Brigyn) 4:24
80. Rwyt yn Fab i Mi (featuring Aled Pedrick) 4:32
81. Gwyl y Baban (featuring Caryl Parry Jones) 3:47
82. Cerddaf y Strydoedd Tywyll (featuring Côr Iau Glanaethwy / Cor Iau Glanaethwy) 3:48
83. Nos Nadolig Yw (featuring Côr Ysgol Glan Clwyd / Cor Ysgol Glan Clwyd) 2:55
84. O Cofiwn Hyn (featuring Côr Ysgol Glan Clwyd / Cor Ysgol Glan Clwyd) 2:44
85. Hwiangerdd Nadolig (featuring Côr Ysgol Glan Clwyd / Cor Ysgol Glan Clwyd) 2:24
86. Balulalow (featuring Côr Ysgol Glan Clwyd / Cor Ysgol Glan Clwyd) 1:42
87. Nadolig Cyntaf Un (featuring Rhian Mair Lewis & Grŵp Merched Côr CF1 / Rhian Mair Lewis & Grwp Merched Cor CF1) 3:24
88. Dolig Du (featuring Gwyneth Glyn) 3:03
89. Un Enaid Bach (featuring Rhys Meirion) 3:57
90. Nadolig Llawen Gwyn (featuring Bob Delyn Bach) 3:46
91. Carol Catrin (featuring Aled Wyn Davies) 3:33
92. O Seren Wen (featuring Steffan Rhys) 3:56
93. Rhagfyr o Hyd (featuring Daniel Lloyd) 3:18
94. Carol Nadolig (featuring Stuart Burrows) 2:50
95. Carol Parsal (featuring Triawd Caeran) 2:28
96. Blant Bach Cu (featuring Côr Meibion Llanelli / Cor Meibion Llanelli) 2:08
97. Ymhell yn Ôl ym Methlehem (featuring Trebor Edwards) 3:18
98. Carol y Seren (featuring Trebor Edwards) 2:21
99. Carol Nadolig (featuring Trebor Edwards) 3:40
100. Tawel Nos (featuring Dafydd Dafis & Pwyll ap Siôn / Dafydd Dafis & Pwyll ap Sion) 2:37
101. Iesu Yw (featuring Corau Ysgol Glanaethwy) 4:54

Details

[Edit]